REFLEKSOLOJİ UYGULAMA VE EĞİTİM MERKEZİ
  Refleksoloji Eğitimi
 


REFLEKSOLOJİ EĞİTİMLERİ VE UYGULAMALARI BAŞLADI


 Refleksoloji, Uzak Doğu Felsefelerinden gelerek Türkiye de adına alternatif veya tamamlayıcı tıp denilen ayak-el ve kulakları içine alan Terapik dokunuş masajıdır. Refleksoloji insan vücudunun ayak-el ve kulak kısmında bulunan sinir ve damarlara El-parmaklar veya çeşitli araçlar kullanarak vücutta ki sinirleri etkilemektir. Vücuttaki sinirleri etkilemekteki amaç organların birbirine bağlı bulunduğu refleksleri uyarmak olup
Refleksoloji sinir noktalarını belirli tekniklerle uyarmanın ortaya elektrokimyasal mesajları çıkardığını bununda nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığını gözlemlememiz Alternatif tıbbın ilerlemesinde umut verici bir olaydır.
Refleksolojiye kısaca Ayak ve el refleksolojisi belli noktaların manüel uyarılarak vücuttaki sinirlerin ve kan dolaşımının uyarılmasıdır da diyebiliriz.

 Refleksolojide En yaygın uygulanan yerler ise  El ve ayaklardır.Türkiyede kulak refleksolojisi kulanılma alanı fazla yoktur sadece akupunktur terapilerinde kulaklar iğne ile uyarılarak uygulanmakta olduğu gözlenmiştir.El ve ayak refleksolojisinin uygulamalarında görülmüştür ki  vücudun kan dolaşımını hızlandırmış, vücudun besin almasını ve toksin atımını hızlandırıcı reaksiyonlar göstermiş olmasıdır.


Her gün yüzlerce farklı hareketi ardı ardına yapan, her türlü âleti uygun şekilde kullanan ellerimizin, sadece yaptığı hareketlere ve işimize ne kadar yaradığına bakarız. Keza, bıkıp usanmadan bir ömür boyu bizi üzerinde taşıyan ve her istediğimiz yere gitmemizi sağlayan ayaklarımızı da çok fazla önemsemeyiz veya fazla ağrımadıkları müddetçe de dikkatimizi çekmezler.
 İnsan vücudunu kâinatın bir fihristi hükmünde yaratan ve mucizevî sanatlarla donatan Rabbimiz, bu muhteşem makinenin hiçbir noktasını hikmetsiz ve abes olarak bırakmamıştır.

Televizyon kanallarında ve internet sayfalarında şifalı bitkisel kür formülleriyle,insanları aydınlatan kendi alanında uzman kişiler; çeşitli hastalıklara iyi gelen binlerce bitki karışımlarının etkilerini anlatmaktadırlar.Alternatif tıp veya tamamlayıcı tıp olarak gündeme gelen, bazısı çok eskilere dayanan modern tıbbın dışındaki terapi  metotları gün geçtikçe önemini artırmakta ve daha fazla dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştır. Akupunktur, Refleksoloji, Hipnoz, Homeopati ve Bioenerji gibi binlerce yıllık mazisi olan ve hastalar üzerinde ciddi terapik neticeler veren geleneksel teknikleri zamanında hurafe, umut tacirliği ve şarlatanlık olarak lanse ettiren ortodoks tıpçılar; bugün gelinen noktada hareket alanlarını genişletmek için alternatif tıp ekollerini pratik olarak kullanmayı ve terminolojilerini kişisel olarak yaymaya çalışmaktadırlar. Hatta geleneksel akupunkturun ilk olarak uygulama alanındaki kuru iğne yaklaşımlarına bazı klasik tıpçılar ims adını taktıkları sistemi kullanmaları ve uygulamaları umut verici bir olaydır. Tarihi binlerce yıl eski olan Refleksolojiyi günümüzde bazı psikolog ve çeşitli dallardaki doktorların depresyon, panik atak,otizm vb ruhsal ve akıl hastalıklarına karşı Alternatif tıbbı seçmeleri güzel bir gelişmedir.

Refleksolojinin Doğuşu
Kimi kaynaklara göre 5.000 yıl, bazılarına göre ise 12.000 yıl öncesine dayanan bir tedavi metodudur. Zonentherapie (Bölge Tedavisi) adlı kitabında Amerikalı Kulak Burun Boğaz uzmanı William Fitzgerald, bu metodun 5.000 yıl öncesinde Hindistan ve Çin de tanındığını, ancak 12.000 yıllık bir tarihî geçmişleri olan İnkaların da bu metodu uyguladıklarını yazar. İnkalar bu tedavi metodunu Kuzey Amerika daki Kızılderililere de öğretmişler ve onlar da hâlâ aynı metotla tedavilere devam etmektedirler. W. Fitzgerald buna bölge tedavisi adını verdi ve akupunktur ile birlikte kullandı. Fitzgerald, vücudun bazı bölgelerine sıkıca bastırıldığında veya masaj yapıldığında oldukça uzakta olan diğer bölgelerde müspet tesirler ortaya çıktığını keşfetti.

 Bu bilimin Batı daki en büyük destekçisi, Fitzgerald ın öğrettiklerini 1930 larda geliştirip yalnızca ayak bölgesinde yoğunlaştıran Amerikalı Eunice D. Ingham dır. Günümüzde ABD başta olmak üzere İngiltere, Belçika ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde okullar açılmıştır. Floransalı heykeltıraş Benvenuto Cellini (1500-1571) el ve ayak parmaklarına uyguladığı sıkı ve sabırlı masajlarla ağrı nöbetlerini yenmiştir. ABD eski başkanı James Abram Garfield (1831-1881)de ayağının belli bir noktasına tatbik ettirdiği masajla, müzmin ağrılarından kurtulmuştur.
Refleks Bölgelerinde Enerji Dilimleri

 

Fitzgerald, üniversite hastanesinde bu tedavi tekniğini hastaları üzerinde uygular. Ayağın belli yerlerine elle yumuşak bastırma yoluyla masaj yaptığında vücudun belli başlı bölgelerinde rahatlama ve gevşeme olduğunu fark eder. Bu konudaki uygulamalı araştırmalarının neticesinde, her defasında birbirleriyle sıkı bağlantılı bir şekilde, sol ve sağ kısmından beşer dilim olmak üzere, bedeni dikey olarak on enerji bölgesine ayırır. Dilimlere ayırmanın odak noktası başın tam orta noktasından göbek hizasında aşağıya doğru belirlenmiştir. Bu enerji bölgesi dilimleri ayak tabanı ve avuç içlerinde son bulur.


İlk enerji bölgesi dilimi başparmaktan başlar, oradan kollar üzerinden yukarıya doğru omuzlara, boyun bölgesine ve beynin içine kadar ve buradan da tekrar bedenden aşağıya doğru iner ve ayak başparmağında son bulur. İkinci enerji bölgesi dilimi işaret parmağından başlar, oradan kollar üzerinden omuzlara, boyuna ve beynin iç bölgesine kadar ve buradan da tekrar bedenden aşağıya inerek, ikinci ayak parmağında son bulur. Üçüncü enerji bölgesi dilimi orta parmaktan başlar, oradan kollar üzerinden omuzlara, boyuna ve beynin iç bölgesine kadar ve buradan da tekrar bedenden aşağıya inerek, üçüncü ayak parmağında son bulur. Dördüncü enerji bölgesi dilimi yüzük parmağından başlar, oradan kollar üzerinden omuzlara, boyuna ve beynin iç bölgesine kadar ve buradan da tekrar bedenden aşağıya inerek,dördüncü ayak parmağında son bulur. Beşinci enerji bölgesi dilimi serçe parmaktan başlar, oradan kollar üzerinden omuzlara, boyuna ve beynin iç bölgesine kadar ve buradan da tekrar bedenden aşağıya inerek, küçük ayak parmağında son bulur.
Refleks Bölgelerine Masaj Nasıl Uygulanır?


Vücuttaki on ayrı enerji dilimleri baştaki başlangıç noktasından başlayarak, ayak tabanları ve el parmakları arasındaki refleks bölgelerine bası uygulanır. Bu enerji akımı, bölgeler adı verilen dikey dilimler şeklinde akar. İşte bu bölgelerde vücudun bütün organ ve kasları yer almaktadır.
1970 yılında Hanne Marquardt, insan vücudundaki dikey enerji dilimlerine ek olarak bir de yatay olarak üç enerji dilimini keşfetti. Bu, vücudu yatay şeklide bölen üç yardımcı enerji dilimleriydi. Hem vücut hem de ayaklardaki bu üç enerji dilimleri birbirleriyle uyuşuyor. Böylece özellikle ayaklardaki refleks noktalarını bulmak daha da kolaylaştı. Ayaklarda onu dikey, onu da yatay olmak üzere detaylı bölgeler elde edildi ki, bu şekilde çeşitli refleks noktaları daha belirgin ve sıhhatli tespit edilebilir. İstisnaî bir anatomiye sahip ellerde ise sadece bir yatay enerji dilimi mevcuttur.

Enerji dilimlerinden geçen enerji akımı, belli noktalarda birikiyorsa, buralarda enerji yüklenmesi veya enerji blokajı meydana gelir. Ne yazık ki bu blokajlar, vücuttaki hayat enerjisinin serbestçe dolaşan enerji akımını kesintiye uğratarak, menfi tesir eder ve tabiatıyla organizmada ağrılar, rahatsızlıklar, hastalıklar ve diğer arızaların doğmasına yol açarlar. Belirli masaj ve basma tekniklerinin ayaklardaki refleks noktalara sabır ve inançla uygulanmasıyla, buradaki enerji blokajı rahatça bertaraf edilir ve enerji akımı yeniden sağlıklı bir şekilde başlar ve vücuttaki ahenk yeniden tesis olunur.
Enerji blokajlarının pek çok sebebi vardır: Stres, sağlıksız beslenme, karamsarlık, hayal kırıklığı, tabiî afetler, boşanma veya sevdiğinden ayrılma, vs gibi. Bu psikolojik arızalar zamanla organları olumsuz bir şekilde tesiri altına alır. Bu temel arızaların sağlıklı ve kısa zamanda bertaraf edilebilmesi için öncelikle kaynağının belirlenmesi şarttır. Refleks bölgeleri masajı genel bir tedavi metodu olduğundan, tedavi edilecek kişiyle hem konuşulur hem de masaj teknikleri bu konuşmanın seyri dahilinde uygulanır. Sadece konuşma yoluyla sağlıklı bir tedaviye ulaşılamadığı bir gerçektir. Arızanın ana kaynağı şuuraltının derinliğinde kapalı kalır. Kimi zaman da kişi kendini, iç dünyasındaki çatışmalara çözüm bulmaya hazır hissetmediğinden, rahatsızlığının, sıkıntısının ana kaynağına inmek ve bahsetmek istemez. Ancak, bunların neticesinde oluşan enerji blokajları, zaman kaybetmeden bertaraf edilmesi gereken ciddi engellerdir. Vücuttaki arızanın ana kaynağına inmekte gecikildikçe, bu enerji blokajı artmaya ve katlamaya devam edecektir.

Refleks bölgeleri tedavisinde gaye enerji blokajlarını yok edip, enerji akışının normal ahengine girmesine sağlamaktır. Bunun için Refleksolojinin uygulama alanındaki tüm özelliklerini; teorik ve pratik yaklaşımlarıyla Uzak Doğu Felsefeleri ve Alternatif Tıp Eğitmeni Metafizik uzmanı Gökhan Hani nin Doğu ve Batı Refleksoloji profesyonel eğitimlerine katılmak gerekir. Refleksoloji eğitimleri içerisinde Anatomi dersi de verilmektedir.


Refleksoloji Teknikleri Hakkında

Refleksoloji teknikleri el ve parmakların akıl ile uyumundan doğar. Refleksoloji uygulamaları yapan kişiler gözlendiğinde sadece el ve ayaklara bazı uygularken enerji alanlarının hangi yönlere kanalize olduklarını bilmediklerinden gelişi güzel refleksoloji yaparlar.Ayrıca Refleksoloji'nin uygulama süresinde farklılıklar doğmaz.En az bir refleksoloji masaj süresi 30.dakika ile 45 dakika sürmelidir.Refleksolojide her insanın yaş,ağırlık,hastalık ve alışım süreci farklıdır.Bu açıdan refleksoloji uygulamalarında farklı farklı teknikler uygulanmalıdır.Refleksoloji uygulama seansları her insana aynı  standart koşullar taşımaz. Refleksoloji'yi sadece masaj olarak algılayan kişilerin en çok hata yaptıkları konuların başında da sabırsızlık gelir.Refleksolojide sabır ilk koşuldur.
Refleksolojide Yapılan Hatalar?
1.Ayak ve ellere hangi yönde bası uygulanacağı bilinmemektedir.

2.Refleksoloji Genel anlamda bir tedavi şekli değildir.


3.Refleksoloji Seansları çok uzatılmaz.Bazı kişiler,hastalıklar için 1 yılı aşkın refleksolojiler uygulamaktadır.Bu uygulama zaman ve para kaybıdır.

4.Hastalıklara uygulanan refleksoloji 10 dk. ile 30.dk süreleriyle yapılmayacağı gibi,Hastalara uygulanan refleksoloji,masaj refleksolojisinden farklıdır.

5.Doğu Refleksolojisinde sadece el-ayak lara uygulama yapılmaz.El-ayak ve kulak ta uygulamaların içindedir.

6.Batı refleksolojisi sadece kişiyi rahatlatmak için kullanılsa da,Doğu refleksolojisi rahatlatma yanında tedavi yi de içine alır.

7.Çeşitli hastalıklarda refleksoloji çeşitli şifalı yaşlar kullanılır.

8.Psikolojik hastalıkların tedavisi refleksolojiyle yapılmaz.Sadece psikolojik rahatsızlıkları refleksoloji rahatlatır.

9.Refleksoloji uygulamaları otistik veya akıl dengesi yerinde olmayan kişileri veya çocukları tedavi etmez,sadece rahatlatır.

10.Refleksolojinin tedavi yönü daha çok yavaş ve düzensiz çalışan organları uyarmak için kullanılır.

11.Yürümekte zorluk çeken kişilerin refleks bölgelerine uygulama yapılacağı zaman sol el ve sol ayaktan başlanır.

12.Cinsel sorunlar için refleksoloji uygulanıyorsa Kulak noktalarından başlanılır.

13.Kanserli kişilere refleksoloji uygulanacağı zaman basılar saat ibresinin tersi yönde yapılmalı metaztas sağlanması önlenmelidir.Kanserli hastalara refleksoloji uzmanlık gerektirir.Kan kanseri olan kişilere kesinlikle refleksoloji uygulanmaz.

14.Nasırlı ve mantarlı hastalıkları olanlara refleksoloji yapılırken çay demi veya nane yağıyla refleksoloji yapılır.

15.Klasik refleksoloji de  her zaman basılar ilk sağ ayak ve sağ elden başlanılır.

16.Kalp sorunları olanlara refleksoloji yapılırken elma yağı kullanılır.

17.Kırık ve çıkıklıklarda refleksoloji uygulanmaz.

18.Ses telleri bozukluklarında refleksoloji kulaklardan başlanılır.

19.Otistik ve spastik çocuklara refleksoloji uygulaması yapıldığı zaman kulaklara bası uygulanmaz.

20.Adetli bayanlara refleksoloji uygulandığı zaman parmak basıları saat ibresinin yönünde basılar kesik kesik uygulanır.

21.Migren ve baş ağrısı çeken kişilere refleksoloji uygulamaları sırasıyla Baş,boyun,alın,kulak,el ve ayak lara basılar uygulanır.

22.Hiperaktif çocuklara reflesoloji sol ayaktan başlanır ve saat ibresinin tersi yönünde basılar yapılır.

23.Bel ve boyun fıtığı olan kişilere reflesoloji topuklardan başlanır.

24.Eğer kişinin  el ve ayağın yüzey kısmında damarlar çok belirgin kabarık duruyorlarsa, Refleksoloji de çok yavaş ve yumuşak basılarak,uygulanmalıdır. Yoksa aksi takdirde hematom vakasına (damar zedelenmesi sebebiyle oluşan iç kanama neticesindeki morarma) yol açılmış olur.

25.Şeker hastalarına reflesoloji yapılacağı zaman pankreas'ı temsil eden ayak harita bölgesinden saat ibresine doğru çok haffif basılar uygulanmalıdır.

26.Hamile bayanlara ilk 3 ayda refleksoloji uygulanmaz.

27.Boy uzatmak için bayanlarda 10 ile 17 yaş arası erkeklerde ise 12-19 yaş arası  refleksoloji faydalıdır.

28.Testis fıtığı olan kişilere refleksoloji uygulanmaz.


Reflesolojide 12 parmak hareketi ve 5 el hareketi vardır. Refleks bölgeleri masajı uygulaması için toplam beş basma tekniği vardır: Başparmak hareketi, parmak hareketi, ovma hareketi, sıvazlama hareketi ve sıkma hareketi.Refleksoloji de önemli olan başparmak'tır.Baş parmak ve diğer parmakların kullanılması Refleksoloji eğitiminde verilecektir.

Modern tıp tarafından iyi bilinir ki, iç organlar vücut yüzeyinde deri bölgeleriyle temsil edilirler ve bu deri bölgeleri, bu organlar ile aynı sinirleri paylaşırlar. Meselâ diyaframa tesir eden bir durum omuz başında acıya sebep olur, çünkü her ikisi de aynı siniri paylaşırlar. Bir organı temsil eden deri bölgesini uyararak, bu organ üzerinde fizyolojik bir tesir hâsıl edilebilir ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok deney bunun böyle olduğunu ispatlamıştır.

 

Vücut organlarımız büyük çoğunlukla simetrik olduğundan her iki ayakta ve elde aynı bölgeler mevcuttur. Ancak kalbin solda oluşu, midenin eşit olmayan bir şekilde sol ve sağ taraflara kayması, körbağırsağın ve karaciğerin sağda oluşuna göre bunlara tekabül eden masaj bölgeleri de sağ ve sol ayaklarda farklı yerlerdedir.

Refleksolojinin 12 Meridyene Etkileri

Akciğer Meridyeni: Akciğerler solunumu dengeler, havadaki "Chi"yi alıp, vücuda dağılmasından sorumludur. Bu meridyendeki bir dengesizlik, astım, öksürük, "dolu göğüs" dediğimiz semptomlara yol açabilir. Solunum fonksiyonları kan dolaşımı dâhil vücudun bütün ritimlerini etkiler.

 

Kalınbağırsak Meridyeni: Kalınbağırsak meridyeninin görevleri, taşımak, değiştirmek ve arındırmaktır. Bu meridyendeki tıkanıklık mide ağrısı, ishal, kabızlık, gaz, şişme, akne, dolu geniz ve baş ağrısına sebep olabilir.

 

Mide Meridyeni: Mide hazımdan sorumludur. Mide meridyenindeki tıkanıklık, yorgunluk, zayıflık, akne, larenjit, tiroid problemleri, göğüste kist, fıtık, karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi sorunları, hazım, kabızlık, kolik, apandisit ve yumurtalık sorunları, bacak, diz ağrıları, deride mantar ve varis gibi başka dertlere yol açabilir.

 

Dalak/Pankreas Meridyeni:
Dalak, kanın oluşumu ve düzgün akışından sorumludur. Ayrıca, kullanılmış kırmızı kan hücrelerini yok edip zararlı bakterileri nötralize eden yapılar oluşturur. Bu organdaki dengesizlik, zayıf adaleler, renksiz ve kuru dudaklara sebep olabildiği gibi, bu meridyendeki tıkanıklık, göğüste kist, kol altı lenflerinde şişme, mide ağrısı, rahimde kist, aybaşı sorunları, fıtık, bacak ve diz ağrıları, deride mantar gibi semptomları da ortaya çıkarır. Dalak meridyeni aynı zamanda vücuttaki sıvının transformasyonunda da rol oynar. Ödem (fazla sıvının vücutta birikmesi) bu meridyendeki tıkanıklıktan da kaynaklanabilir.


İncebağırsak Meridyeni:
 Bu meridyen arınmışı ve arınmamışı birbirinden ayırmakla görevlidir. Midede başlayan ayırma ve emme işlevini devam ettirir. Omuzda ve dirsekte tutukluk, el küçük parmağında artrit, siğil, gene aynı parmağın tırnağında beyaz lekeler, kulakta sorunlar, yüzdeki nöralji (şiddetli ağrı) ve boğaz etrafındaki lenflerde şişme bu meridyendeki tıkanıklıktan olabilir.

 

Kalp Meridyeni: Kalp ve incebağırsak
meridyenleri eş meridyenlerdir. Kalp kanı ve damarları idare eder, kan dolaşımını düzenler. Bu meridyendeki tıkanıklık, kolun iç tarafında ağrı, uyuşma, el küçük parmağında ağrı veya tutukluk, gene bu parmağın tırnağında beyaz noktalara sebep olabileceği gibi, uykusuzluk, unutkanlık, histeri, mantıksız hareketler gibi sorunlara da yol açar.

 

Mesane Meridyeni: Mesane meridyeni böbrekleri uyarmak ve düzenlemekle sorumludur. Mesane iyi çalışmazsa sistemin geri kalan kısmı da toksinlerle zehirlenir. Bu meridyen, omurilik ve etrafındaki sinirler üzerinde etkilidir. Bu meridyendeki tıkanıklık, baş ağrısı, saç dökülmesi, omurilikte tutukluk, ense ve bel ağrıları, hemoroit, siyatik ağrıları, varis, bacaklarda kramp, zayıf ayak bilekleri, bükük ayak parmaklarına sebep olabilir.

 

Böbrek Meridyeni: Böbrekler Chi enerjisinin depolandığı yerdir. Bu enerjiyi depoladıklarından, vücuda hayati faaliyeti, canlılığı sunarlar. Böbreklerin iyi çalışmaması toksinlerin birikmesine, kan dolaşımının iyi yapılmamasına sebep olur. Bu meridyendeki tıkanıklık, yüksek tansiyon, akciğerlerde tıkanıklık, göğüste kist, mesane sorunları, kasıklarda egzama ve mantar, cinsel sorunlar, kısırlık, varis, alt bacağın arka adalesinde filebit, şiş ayak bilekleri, ayakaltlarında yanma ve acımaya yol açabilir.

 

Kan Dolaşımı/Perikardium Meridyeni:
Bu meridyenin en önemli görevi kalbi fazla yorulmaktan korumaktır. Bu meridyendeki zayıflık, kol altlarında acı ve şişkinlik, dirseklerde egzama, sıcak avuçlar, el orta parmağında egzama, siğil ve bu parmağın tırnağında beyaz noktalara sebep olabilir.


Hormon Meridyeni:
 Çinlilere göre bütün organlar bu meridyen tarafından korunduğu gibi, vücut sıcaklığı dengesi de bu meridyenin görevlerinden biridir. Bu meridyendeki tıkanıklık, gözün arka kısmında ve dış köşesinde ağrı, kulaklarda sorunlar, omuz ağrısı, kollarda tutukluk ve ağrı, yüzük parmağında (ya da dördüncü parmak) egzama, siğil, gene bu parmağın tırnağında beyaz noktalara sebep olabilir.


Safrakesesi Meridyeni:
Eğer karaciğer stratejik planlar yapan askeri bir liderse, safra kesesi de Çinlilere göre yüksek rütbeli bir asker olup önemli kararlar alır. Vücutta uzun bir yol kat ettiği için, safrakesesi meridyenindeki tıkanıklık birçok soruna yol açabilir. Şakaklarda ağrı, boyunda ağrı ve tutukluk, göz ve kulaklarda zayıflık, omuz ve kasıklardaki ağrılar, kalçadaki artrit ağrısı, diz sorunları, ayak dördüncü parmağında nasır, astım ve zona bu meridyendeki tıkanıklıktan gelen sorunlar olabilir.

 

Karaciğer Meridyeni:
Doğu düşüncesine göre, bu organdaki Chi, vücut faaliyetlerini dengeler. Bu organ Chi enerjisini ve kanı her yöne yollar. Karaciğerin Çinlilerce askeri bir lidere benzetilmesi, vücuttaki eşitlilik ve iç organların hareketlerindeki uyumu sağlamakla görevli olmasına ilişkindir. Bu meridyen sinir sistemini kontrol ettiğinden, depresyon, kızgınlık gibi psikolojik sorunlarda da önemli rol oynar. Hayata gösterilen ilgi ya da ilgisizlik bu meridyendeki dengeyle sıkı sıkıya bağlıdır. Karaciğer meridyenindeki tıkanıklık, karaciğer, dalak, mide sorunları, cinsel organlarda egzama, uçuk, düşük sperm sayısı, iktidarsızlık, cinsel arzularda azalma, filebit, ayak başparmağında gut, mantar, ayrıca varis ve diz ağrılarına da sebep olabilir.

Refleksoloji En Çok Hangi Alnalarda Kullanılır.
*MİGREN
*BAŞ AĞRISI
*MİDE REFLÜ-GASTRİT
*UYKU PROBLEMLERİ
*HAZIMSIZLIK-KABIZLIK-METABOLİK SORUNLAR
*OTİZM-SPASTİK ÖZÜRLÜ(CP SEREBRAL PALSY)
*MOTOR GERİLİK(YÜRÜME BOZUKLUKLARI)
*DEPRESYON
*PANİK ATAK
*ADET DÜZENSİZLİKLERİ VE ADET SANCISI
*STRES
*AKSİYETE(ENDİŞE)
*SİNİRLİLİK VE ASABİYET
*EKLEM AĞRILARI(ROMATİZMAL HASTALIKLAR)
*ALTINI ISLATMA(ÇOCUK VE YAŞLILAR)
*KALÇA AĞRILARI
*AŞIRI KİLO
*YORGUNLUK-HALSİZLİK
*GÖZ BULANIKLIĞI
*ASTIM VE NEFES SORUNLARI
*EL SOĞUKLUĞU
*FRİJİT VE ERKEKTE İKTİTARSIZLIK
*AYAK ÜŞÜTMELERİNDEN KAYNAKLANAN HASTALIKLAR
*TOPUK AĞRISI
*HEMOROİT(BASUR)
*BAĞIRSAKTA KOLİT
*YÜKSEK KOLESTROL-MONOGLİSER
*KAN DOLAŞIMI DÜZENSİZLİĞİ
*İDRAR YOLLARI AĞRILARI
*BEYAZ KAN (LEUKOPENİA)
*SİNİRSEL GERGİNLİK-BAŞ DÖNMESİ
*NEGATİF ENERJİ BİRİKMESİ
*SEBEPSİZ HEYECAN VE KORKULAR
*MİDE ŞİŞKİNLİĞİ-GAZ BİRİKMESİ
*YÜZ BÖLGESİNE GİDEN KANIN ÇOĞALMASI


Metafizik uzmanı Gökhan Hani
Eklenme Tarihi: 11.01 2009
Geçerli Eğitim Tarihi:11.01.2009-23 Aralık 2012
Site:
http://www.metafizikuzmani.com
URL: http://www.metafizikuzmani.tr.gg


Refleksoloji Tarihi?
Batı ve Doğu Refleksoloji Farklılıkları?
Maya-Astek Ve İnka (Mitolojik) Refleksolojisi
Çin Refleksolojisi(Tibet-Tao-Lao tzu-Feng Shui)
Mısır Refleksolojisi(Firavun-Kleopatra)
Hint Refleksolojisi(Vişnu)
Buz-Hamur ve Lokum Refleksolojisi
Toprak (Çamur-kil-Deniz Kumu-Sülük-Pudra)Refleksolojisi
Kına Refkeksolojisi
Zeytinyağı Ve Kuyruk Yağı Refleksolojisi
Hidroterapik (Çermik Su-Abdest-Deniz suyu) Refleksolojisi
Gelin-Damat Refleksolojisi
Nasır Refleksoloji
Tik,Titreme ve Parkinson Refleksolojisi
Radyastezik (Alüminyum ve Bakır)Refleksolojisi
Mesmer-Manyetik (Mıknatıs)Refleksoloji
Feşist Refleksoloji
Refleksolojide Kullanılan Çam Tahta Aletler
Alexsander Refleksoloji
Felç Ve Yürüyüş Bozuklukları Refleksoloji
Asker-Polis Ve Futbolcu Refleksoloji
Ayaklarda Düztaban Refleksoloji
Ses Sanatçısı Veya Şarkıcısı Refleksolojisi
Fil Hastalığı Ve Varis Refleksolojisi
Uzun Seyehat Ayak Refleksolojisi
Sara(Epilepsi) Refleksolojisi
Asabiyet Ve Sinirlilik Refleksolojisi
Şeker Hastalığı Refleksolojisi
Kanserde Metastazı Önleme Refleksoloji
Böbrek Taşı Düşürme Refleksolojisi
Sinirsel Kasılma Refleksolojisi
Adet Düzensizliği Ve Adet Sancısı Refleksolojisi
Refleksolojide Masaj Yada Terapi Farklılıkları?
Refleksoloji Nedir? Nasıl Çalışır?
Refleksolojinin Uygulama Alanları
Refleksolojinin Uygulamalardaki Zararları
Refleksolojinin Uygulanamadığı Durumlar
Yetişkinlerde Refleksoloji
Çocuklarda ve Otizimde Refleksoloji
Hamilelik Dönem Süreçlerinde Refleksoloji
Bebek Refleksolojisi
Hastalıklarda  Refleksoloji
Ayağın Anatomisi
Refleksolojinin Parasempatik ve Sempatik Sinir Sistemlere etkileri.
Baş ve Boyun Refleksleri
Göğüs Bölgesi Refleksleri
Omurga Refleksleri
Pelvik Bölge Refleksleri
Üreme Organları ile ilgili Refleksler
Lenf Sistemi ile ilgili Refleksler
Refleksoloji Teknikleri
Refleksolojide Kullanılan Şifalı Yağlar
Refleksolojide Kullanılan Şifalı Taşlar
Topuk Refleksolojisi
El Refleksolojisi
Kulak Refleksolojisi
Ruhsal Sorunlarda Refleksoloji
Ayak-El Ve Tırnaklara Bakarak Vücuttaki Hastalıkları Algılama Refleksolojisi
Refleksolojinin 12 Meridyenler İle İlşkisi
Refleksolojinin Bioenerji Çakra Alanlarına Etkileri
Refleksolojide Profesyonel 12 Parmak Ve 5 El Hareketi.SİZDE İMKANSIZ GÖRÜLEN FAKAT BİZİM İÇİN İMKANSIZ OLMAYAN ALTERNATİF(TIP) FELSEFENİN 1001 ÇEŞİT  İMKANLARIYLA TÜM RUHSAL VE FİZİKSEL HASTALIKLARA KARŞI METAFİZİK  UZMANI VE PSİKANALİST GÖKHAN HANİ'NİN 9 YILLIK TECRÜBESİYLE  ŞİFAYA KAVUŞUN.YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN  VEYA İSTANBUL KADIKÖY MERKEZİMİZDE  METAFİZİK UZMANI VE PSİKANALİST GÖKHAN HANİ Yİ  DAVET EDEREK BULUNDUĞUNUZ TÜM NEGATİF ETKENLERİ VE PROBLEMLERİ ÇÖZÜN.İMKANSIZLIK SADECE YÖNTEM VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDENDİR.

Uzak Doğu Felsefeleri ve Metafizik Uzmanı Gökhan Hani nin 9 yıllık tecrübesiyle Sizde Refleksoloji alanıyla ilgili sorun ve problemlerinizi seanslarla çözümlemek veya Profesyonel anlamda Doğu ve batı Refleksoloji Eğitimleri almak istiyorsanız.

RANDEVU ALMAK İÇİN:
TEL:0216 449 4561 HAT
GSM:0535 939 0123 TURKCEL
GSM:0543 765 7590 VODAFONE
GSM:0554 833 4588 AVEA
ADRES:
BİZE ULAŞMAK ÇOK KOLAY. ADRESİMİZ CADDE ÜZERİNDE
Org. Şahap Gürler Cd. Rasim Paşa Mah.Deniz Otel yönü, Nautilus-Carrefour yolu, Yaşam Eczanesi üstü, Orhan Apt: No:30 Daire:3 -Kadıköy-(Rıhtım)İSTANBUL
INTERNATIONAL ACADEMY OF SPECIAL METAPHYSICS
E-MAİL:
metafizikuzmani@hotmail.com
metaterapi@hotmail.com
avrupaterapi@hotmail.com
İNTERNET SİTELERİMİZ:
www.metafizikuzmani.com
www.metafizikuzmani.tr.gg
www.metafizikakademi.tr.gg
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ
HAFTA İÇİ HERGÜN SABAH-10/AKŞAM-20.00
CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİDE AÇIĞIZ.
REFERANS ALMAK İÇİN:
www.google.com veya www.yahoo.com
arama portallarına
metafizik uzmanı gökhan hani yazmanız yeterli.

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
<bgsound src ="http://www.archive.org/download/Alborada_718/AlboradaAnanau.mp3">